ANNET HILTERMANN
Landschapschilder / Landscape painter
De kunstenaar en haar werk / The artist and her work

Annet Hiltermann
Geboren in Best in 1949.
Ik woon in Groningen, Nederland.
E-mail adres: annethiltermann@gmail.com

Bereikbaarheid :
U bent welkom om mijn schilderijen in mijn atelier te Groningen te komen bekijken. Wanneer ik schilder kan het zo zijn dat ik voor langere tijd niet bereikbaar ben. Laat u dan een e-mailtje voor me achter, dat ik zal beantwoorden direkt na thuiskomst. Ook kunt u natuurlijk altijd mijn werk gaan bekijken tijdens exposities of in de galeries die werk van mij in stock hebben.

Over mijn werk:
Ik voltooide mijn opleiding schilderen aan Kunstacademie Minerva te Groningen in 1982 bij Piet Pijn. In aansluiting daarop vertrok ik naar Nieuw-Zeeland, woonde daar een jaar lang in een tentje en schilderde het landschap, en plein air. Sindsdien heb ik niet opnieuw een zo verre en langdurige reis ondernomen, maar schilder landschap naar waarneming binnen Europa, tijdens kampeerperiodes van enkele weken in voorjaar, zomer en herfst. In eigen land beperkten mijn activiteiten zich vooralsnog tot het paradijselijke Terschelling. Al die landschappen worden ook met hartstocht bewandeld. Eenzaamheid stel ik op prijs. Uren kan ik doorbrengen met het kijken naar en bestuderen van maanlicht, avondrood, wolkenvormen, de branding, watervallen, grondmist en wat zich maar meer aan majesteitelijks aanbiedt, zonder daarbij daadwerkelijk te schilderen. Dat gebeurt dan meestal daags erna, wanneer de waarneming heeft kunnen bezinken en de schilderpoging daardoor minder gevaar loopt te verzanden in details die niet ter zake doen. Door het zo aan te pakken zijn vluchtige onderwerpen, of een onderwerp als maanlicht dat nu eenmaal in het donker niet naar waarneming geschilderd kn worden, langzamerhand binnen mijn bereik gekomen. Wat mislukt, wordt weggegooid; wat nog te redden valt wordt later in het atelier voltooid; wat in en keer goed is stemt tot diepe voldoening.

De laatste jaren kwamen daar nog fantasielandschappen bij, veelal samengesteld met behulp van buiten gemaakte schetsjes, gedeelten uit eerdere schilderijen en zelfgemaakte of elders opgediepte foto's.

Het schilderen in afgelegen streken stelt voorwaarden aan het materiaal dat ik mee kan nemen. In mijn rugzak moeten behalve schilderbenodigdheden ook tent en leeftocht vervoerd worden, de berg op en door het moeras. Daarom werk ik met acryl op papier en op tamelijk kleine formaten. Van acryl is de droogtijd kort. Bovendien is het een verf op waterbasis: water is in de stroompjes of aan de kust altijd voorhanden. Door mij geschilderde bergmeertjes bijvoorbeeld leverden behalve drink-, kook- en waswater ook het nat waarmee ze op papier werden gezet.

Annet Hiltermann
Born in Best in 1949
I live in Groningen
E-mail adres: annethiltermann@gmail.com

Completed my training in 1982 at the Academy of Arts "Minerva"in Groningen, under the tutelage of Piet Pijn. Immediately following that I departed for New-Zealand, spent a year living simply in a hiking tent painting landscapes, en plein air. Since then I haven't made a trip as far away or for as long as that. Now I confine myself to Europe, backpacking in the same way for several weeks at a time during Spring, Summer and Autumn and painting real life landscapes.

Annet

In Holland, my own country, I have, up to now, limited myself to painting only on the paradisical island of Terschelling.

I'm a passionate hiker. I love and appreciate the solitude of the countryside and can spend hours observing and studying the moonlight, sunset, cloud formations, the breaking of waves, waterfalls, ground mist, and anything else that overpowers me with its magnificence, without having even yet painted it. The painting comes later, when the observation has matured, leaving aside unnecessary details, that might interfere with the result.

By tackling things in this way, I am able to capture on paper the more fleeting subjects, which might otherwise have been out of my reach. An example of this is moonlight, which for obvious reasons is impossible to paint on the spot, as it is just too dark outside.

Whenever I succeed in completing a painting there on the spot, I feel satisfaction. The less successful first time attempts I usually finish off in my studio. Failures get well and truly trashed.

In recent years I have taken to painting fantasy landscapes as well. I compose these by utilising my outside produced sketches, parts of other paintings and even photos that I or somebody else has made.

Painting outside and off-the-beaten-track, has dictated the type of paint and materials I can best use. I have to fit into my rucksack not only my tent and provisions, but my painting equipment too - all this has to be carried up mountains and through swampy country etc. Acrylic paint, which dries fast, is ideal, and using it on fairly small sized paper is the perfect solution. Being a water-based paint it has another distinct advantage: water is available everywhere I go, be it from a mountain stream or the sea. Not only do I wash myself in it, drink and cook with it, but I mix it with my paint too!